Circle of Vision

MI and you tomorrow – Circle of Vision

„Circle of Vision“ jest międzynarodowym kręgiem użytkowników, który poprzez ścisłą współpracę z Medical Instinct® przyczynia się konsekwetnie do dalszego rozwoju produktów jak i świadczonych usług profolio aby także w przyszłości przyczynić się do trwałego sukcesu gebinetów medycznych wszystkich użytkoników. Jak „implantologiczny lider trendów” filtruje „Circle of Vision“ napływające pomysły i życzenia rozwoju Medical Instinct®, a także analizuje rozwój marketingowy, aby doprowadzić do znaczących zmian w portfelu.

Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.

Diese Seite verwendet Cookies. Wählen Sie "Ablehnen" oder "Zustimmen", um Cookies zuzustimmen oder diese abzulehnen.Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz und im Impressum.