Filizofia firmy

Filizofia firmy

Naszym celem jest bycie najlepszym i najwydajnieszym partnerem w segmencie implantologii. Aby móc pozwolić naszym klientom na skupieniu się na najważniejszym- na ich pacjentach. Naszym najważniejszym celem jest, aby poprzez nowatorskie, inteligentne produkty jak i śwaidczenia usług naszym klientom, mogli oni odnieść pełny sukces. Nasz sukces jest także odtego zależny. Wiarygodność, zaufanie i świadomość odpowiedzialności stanowią fundament, na którym bazuje rozwój wsztystkich współpracowników, klientów jak i relacji byznesowych.

Partnerska, uczciwa i społeczna atmosfera pracy jest warunkiem dla realizacji sczczególnych osiągnieć. Od chwili założenia firmy, Medical Instinct® wspiera stowarzyszenie “Round Table Children´s Wish e.V.”, którego celem jest spełnianie marzeń ciężko chorych dzieci i młodzieży. Od roku 2009 Medical Instinct® jest głównym sponsorem Round Table Children´s Wish e.V.
www.rt-childrenswish.de

Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.