Instrumenty chirurgiczne

chirurgischeinstrumente_460x380

Zestwawy chirutgiczne BoneTrust® i instrumenty

Podstawą udanej implantacji jest precyzyjna i atraumatyczna preparacja kostna w celu umiejscowienia implantu za pomocą odpowiednich instrumentów. Dlatego też wszystkie zestawy chirurgiczne i instrumenty BoneTrust® zostały opracowane w ścisłej współpracy z doświadczonymi zespołami chirurgicznymi. Charakteryzują się one perfekcyjną ergonomią i najwyższą precyzją, umożliwiając tym samym najbezpieczneisze metody leczenia. Po zestawach chirurgicznych BoneTrust® pewnie pilotuje Państwa kolorowy „Drill Guide“ od pierwszego odwiertu aż do finalnego. Do wyboru w systemie BoneTrust® są wszystkie stoppery, które służą do automatycznego ustawienia głębokości i które to nawet przy trudnych warunkach anatomicznych gwarantują bezpieczeństwo i kontrolę. Do wprowadzenia pięciu systemów implantacyjnych BoneTrust® potrzebny jest tylko jeden zestaw.


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.