BoneTrust® plus | cone


Krestaliczny gwint profilowany redukuje powierzchniowe naprężenia


Implant z czystego tytanu 4. stopnia, czysta powierzchnia


Inowacyjny wzór rowków ułatwia wprowadzenie


Struktura połączenia dostępna jako heks wewnętrzny lub stożek/torx

BoneTrust® plus | cone

Poprzez specjalny design samonacinających śrub z krystalicznym gwintem, gwarantują implanty BoneTrust® beztraumatyczne wprowadzenie przy optymalnej i pierwszorzędnej stabilności we wszystkich jakościach kości. Jako optymalna struktura połączenia służy kombinacja z wenętrzenego stożka (11°) i precyzyjnego torxa (zabezpieczenie antyrotacyjne). To kształtowe i szczelne połączenie eliminuje minimalne poruszenia i charakteryzuje się optymalną obsługą i łatwym pozycjonowaniem łączników. Zgranie homogenicznej czystości powierzchni implantu BoneTrust® w połączeniu z harmonijną platformą switching zapewnia długoterminowe połączenie implantatu z kością.


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.

Diese Seite verwendet Cookies. Wählen Sie "Ablehnen" oder "Zustimmen", um Cookies zuzustimmen oder diese abzulehnen.Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz und im Impressum.