Implant z czystego tytanu 4. stopnia, chropowata powierzchnia


Dwuczęściowy koncept, komponenty protetyki są złączone śrubami


Przekrój 2.3 mm dostępny w długościach 11.5 i 13 mm


Proste i kątowe łączniki dla estetycznego zaopatrzenia mostkiem

BoneTrust® mini

Medical Instinct® oferuje z implantem BoneTrust® mini unikalną koncepcje na tymczasowe zaopatrzenie. We współpracy z prywatną kliniką stomatologiczną Schloss Schellenstein w Olsberg opracowano design, który umożliwia zaopatrzenie protetyczne za pomocą złącza. Ten zaledwie 2.3 mm mierzący implant składa się z czystego tytanu 4. stopnia i jest dostępny w dwóch długościach. Ten nowy system zapewnia wyjątkową różnorodność poprzez standartowe komponenty dla zamocowania protezy aż do estetycznego podtrzymania mostka.


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.