Inowacyjny wzór rowków ułatwia wprowadzenie


Krestaliczny gwint profilowany redukuje powierzchniowe naprężenia


Implant z czystego tytanu 4. stopnia, czysta powierzchnia


Zewnętrzny stożek z sześciokątem został opracowany na potrzeby CAD/Cam

BoneTrust® one

Jednoczęściowy implant o zmniejszonej średnicy BoneTrust® one został specjalnie opracowany dla socjalnych wskazań i zaopatrzenia w suprakonstrukcje CAD/CAM. Łączy w sobie zalety implantów BoneTrust® plus i pozwala na niski koszt konstrukcji protetycznych. Do dyspozycji stoi mnóstwo prefabrykowanych łączników. Dostawa następuje włącznie z łącznikiem Universal i śrubą wycisku łyżki otwartej, który znajdzie zastosowanie jako transfer wyciksowy łyżki otwartej jak i korzystne zamocowanie protezy.


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.