Krótki gwint dla początkowej stabilności przy niewielkiej grubości kości


Implant z czystego tytanu 4. stopnia, czysta powierzchnia


Brak mobilizacji cząstek KEM poprzez rowki


Ochrona membrany poprzez apikalne zaokrąglenie

BoneTrust® sinus

Implant BoneTrust® sinus, który został opracowany we współpracy z doktorem Kayem Pehrssonem (Haranni Clinic, Herne), umożliwia poprzez specjalny design z zmniejszoną cześcią gwintu, początkową stabilność przy zredukowanej pionowo substancji kostnej. To oznacza że w wielu przypadkach jeden jedyny proceder operacyjny (augmentacja i jednoczesna implantacja), który nawet przy istniejącej substancji kostnej poniżej 5 mm w rejonie zatoki jest możliwy. Rezygnacja z ostrych krawędzi rowków i zaokrąglony design zapobiegają zranieniu błony. 12-to milimetrowy implant jest dostępny w przekrojach 4.0 mm i 5.0 mm.


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.