Łączniki Direct

direct_abutments_460x380

Łączniki Direct/koncept

Koncept Direct zakłada, że distalne implanty są pozycjonowane ukośnie, aby móc w pełni wykorzystać istniejącą substancję kostną, nawet jeśli jest ona pomniejszona ominając kosztowną augmentacje. Jednolity kierunek wstawiania jest realizowany przez kątowanie profili do 30 stopni. Wycisk został skonstruowany jako uniwersalny łącznik i może np. zostać spolimeryzowany z istniejącą protezą jako zabezpieczenie tymczaowe. Dla obszernych restauracji dostępne są bazy korony dla odlewu ze stopów metali wysokotopliwych (SMW) bądź też z metali nieszlachetnych (MNS).

+ Pokaż listę artykułów


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.