Łączniki „Lucky Lock“

lucky_lock_460x380

Łączniki „Lucky Lock“

Łączniki „Lucky Lock“ stanowią inteligentną, pewną i tanią możliwość zamocowania protezy. Ten łącznik retencyjny charakteryzuje się bardzo niską wysokością budowy i absolutnie nieskomplikowaną obsługą. Dzięki różnorodnym matrycom można prosto i szybko optymalnie zrealizować siłę utrzymania i zasilić rozchodzące się filary implantów. Jako dodatkowy element mocowania dla indywidulanego rusztowania mostka lub CAD/CAM są także łączniki mini-„Lucky Lock“, które prosto integrują istniejącą kostrukcję.

+ Pokaż listę artykułów
+ Pokaż siły utrzymania


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.