Direct dayanaklar

direct_abutments_460x380

Direct dayanaklar/konsept

Direct konsepti kapsamına giren distal implantlar bilinçli olarak eğik konumlandırılarak kemik stokunun zayıf olduğu durumlarda yerel kemikten tam olarak yararlanma ve yerine göre külfetli bir ogmantasyon işleminden kaçınma olanağı sağlanır. Dayanakların 30°’ye kadar açılandırılmasıyla ortak bir sürme yönü gerçekleştirilir. Ölçü postu üniversal dayanak olarak tasarlanmış olup örneğin geçici tedavinin bir parçası olarak mevcut protezin içine polimerize edilebilir. Kapsamlı restorasyonlar için HSL veya NEM ile döküm amaçlı kuron tabanları mevcuttur.

+ Ürün listesini göster


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.