Innovative cutting groove design facilitates insertion


Crestal “thread split” reduces cortical stress peaks


Implant body made of pure titanium grade 4, highly pure surface


Outer cone with hexagon developed for restorations with CAD/CAM

BoneTrust® one

Tek parçalı, çapı azaltılmış BoneTrust® one implantı, sosyal endikasyonlar ve CAD/CAM üst yapıları kullanılan tedaviler için geliştirilmiştir. BoneTrust® plus implantlarının cerrahide sağladığı avantajlara sahip olup olağanüstü uygun maliyetli protetik konstrüksiyonlara olanak sağlamaktadır. Çok sayıda prefabrike yapı bileşeni mevcuttur. Teslimat kapsamına, gerek ölçü postu olarak, gerek uygun protez fiksasyonu amacıyla kullanılan OL-vidalı üniversal dayanaklar dahildir.


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.