BoneTrust® plus | hex


Crestal “thread split” reduces cortical stress peaks


Implant body made of pure titanium grade 4, highly pure surface


Innovative cutting groove design facilitates insertion


Abutment connection available as internal hexagon socket or cone/torx

BoneTrust® plus | hex

Poprzez specjalny wzór samościnających śrub z krystalicznym gwintem, gwarantują implanty BoneTrust® beztraumatyczną przyczepność przy optymalnej i pierwszorzędnej stabilności we wszystkich jakościach kości. Zgranie homogenicznej czystości powierzchni implantu BoneTrust® w połączeniu z harmonijną platformą switching zapewnia długoterminowe i pewne połączenie implantu z kością. Jako opcjonalne połączenie służy precyzyjny sześciokąt wewnętrzny z minimalną tolerancją o wielkości 2.3 mm, który w połączeniu z długą powierzchnią wsadu, skutecznie utrudnia poluzowanie się śrub.


Online-Shop Login

Lost your password?

Please enter your username or email address.You will receive a link to create a new password via email.